สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์พัชรกิติยาภา | About |
2117
page,page-id-2117,page-template-default,edgt-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,homa (shared on wplocker.com)-ver-1.0, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,fade_push_text_top,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
 

เกี่ยวกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (R908) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อถวายงานตามพระประสงค์และโครงการตามพระดำริ ในด้านการศาสนาและวัฒนธรรม

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ (R908) มุ่งดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สิน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างความตระหนักรู้ให้แต่ละพื้นที่ พร้อมกันกับการดึงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ปลอดหนี้ และยั่งยืน

908
นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร

ประธานอำนวยการสำนักงานฯ

นายตรัย สัสตวัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

นายฐาปน ภาสะฐิติ แสนยะบุตร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการกิจการ